THE ORIGINAL OF LOVE
FINALE WEDDING STUDIO : STUDIO INTERNATIONAL : PRE PHOTOGRAPHY :
WEDDING CONSULTANT : MAKE UP&HAIR ARTISRY : BRIDAL DRESSES :
THAI DRESSES : INVTATION CARD : GIVENAWAYS : COUTURE DESING :
ORGANIZED : CD PRESENTATION : WEDDING PACKAGE
DESIGNERS KASINEE KLUMYUSUK : SUDJITT SUDJITT
TEL. 096-9198926 , 061-7828993
ห้องเสื้อ ฟินาเล่ เวดดิ้ง สตูดิโอ มีที่เดียวในกรุงเทพเท่านั้น
(โปรดระวัง ฟินาเล??? ของปลอม พบการแอบบอ้างโปรดแจ้ง 096-9198926 , 061-7828993 )
บริษัทฟินาเล เวดดิ้ง สตูดิโอ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการนำภาพ หรือบทความทั้งหมด หรือบางส่วนเผยแพร่
ต้องได้รับความยินยอมจากทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร จากทางบริษัทเท่านั้น
ติดต่อสอบถาม 096-9198926 , 061-7828993 www.finaleweddingstudio.com

 

เว็บบอร์ด | หัวข้อ นางเอกประเทศไทย อุ่นไอรักคลายความหนาว กับฟินาเล่ เวดดิ้ง สตูดิโอ

FINALE WEDDING STUDIO ฟินาเล่ เวดดิ้ง สตูดิโอ

#จะนุ่งห่มดูพอสมศักดิ์สงวน #ให้สมควรรับพักตร์ตามศักดิ์ศรี จะผัดหน้าทาแป้งแต่งอินทรีย์ ดูฉวีผิวเนื้ออย่าเหลือเกิน #จะเก็บไรไว้ผมให้สมพักตร์ #บำรุงศักดิ์ตามศรีมิให้เขิน #เป็นสุภาพราบเรียบแลเจริญ #คงมีผู้สรรเสริญอนงค์ทรง ใครเห็นน้องต้องนิยมชมไม่ขาด #ว่าฉลาดแต่งร่างเหมือนอย่างหงส์ ถึงรูปงามทรามสงวนนวลอนงค์ ไม่รู้จักแต่งองค์ก็เสียงาม น้อมกราบ พระสุนทรโวหาร กวีเอกของไทยและของโลก ซึ่งมีชีวิตอยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2329 ? พ.ศ. 2398 หรือในรัชสมัยรัชกาลที่ 1 ถึงรัชการที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ผู้ถ่ายทอดอาภรณ์ไทย นางเอกประเทศไทย คุณคิมเบอร์ลี่ แอน โวลเทมัส เทียมศิริ (คิม) @kimmy_kimberley ชุดไทยประยุกต์ ออกแบบ โดย คุณเกสินี กล่ำอยู่สุข และคุณสุดจิตร์ สุดจิตต์ แห่ง Finale wedding studio ภาพ Cr: @anyama #อุ่นไอรักคลายความหนาว @finaleweddingstudio

FINALE WEDDING STUDIO ฟินาเล่ เวดดิ้ง สตูดิโอ

FINALE WEDDING STUDIO ฟินาเล่ เวดดิ้ง สตูดิโอ

โพสโดย : Finale Wedding Studio

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ นางเอกประเทศไทย อุ่นไอรักคลายความหนาว กับฟินาเล่ เวดดิ้ง สตูดิโอ

ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ นางเอกประเทศไทย อุ่นไอรักคลายความหนาว กับฟินาเล่ เวดดิ้ง สตูดิโอ

ชื่อ


© Copyright 2018 FinaleWeddingStudio.com.Com All Rights Reserved.